OBS, NY MEDLEMSAVGIFT FÖR 2022


Huvudmedlem 425 kr

Ytterligare medlem i samma hushåll 125 kr / år

Stödmedlem 205 kr


Vi hade en trevlig medlemsträff på Järavallens strövområde

IMG_1739
IMG_1741 (1)
IMG_1742 (1)
IMG_1742
IMG_1748
IMG_1743
IMG_1744
IMG_1745
IMG_1747
IMG_1746
IMG_1740
IMG_1752
IMG_1754
IMG_1753

.......................................................................................................................