UppfödarEttan

UppfödarEttan

Kursen är digital och äger rum 6 gånger


UppfödarEttan innehåller följande avsnitt


Del 1 – Uppfödaransvar

Lagstiftning och Jordbruksverkets föreskrifter (JBV)
FIFes- och SVERAKs stadgar och regler för uppfödning samt för stambokföring
Ansvar gentemot köparen
Målbild för din uppfödning
Ramar för att hålla avelsdjur


Del 2 – Grundläggande genetik

Färger och mönster
Ärftliga sjukdomar
Defekter


Del 3 – Reproduktion & grundläggande hälsa

Infektionssjukdomar
Näringslära och foder
Honkattens löpcykel och hankatten
Parningsavtal
Parning
Dräktighet


Del 4 – Honan & kullen

Förlossning
Komplikationer i samband med förlossning
Honan och ungarna
Från födsel till 12 veckor
Socialisering
Kattungen i relation till gruppen


Del 5 – Kattungar

Komplikationer under den första tiden
Sjukdomar
Defekter
Könsbestämning
Färgbestämning


Del 6 – Uppfödarens administration

Stambokföring
Försäkringar
Veterinärbesök
Sälja kattungar
Ekonomi och tid för din uppfödning