UppfödarTvåan

UppfödarTvåan

UppfödarTvåan innehåller följande avsnitt:


Del 1 – Fördjupad genetik

Celler
Vävnader / muskelfibrer
Nervsystemet
Avancerad färggenetik
Utläsa information från en stamtavla


Del 2 – Kattens anatomi

Skelettet
Muskler
De inre organen (mag/tarmsystem, lungor, lever, hjärta, blodomloppet)
Fördjupad näringslära
Födoämnens betydelse för katten


Del 3 – Reproduktionsprocessen

Hane respektive hona
Löpcykeln
Fertilt beteende
Reproduktionsstörningar
Avelsselektering


Del 4 – Katters beteende

Miljöstimulans
Hålla katter i grupp
Smitt tryck och stress
Infektionssjukdomar och parasiter


Del 5 – Mentorskap

Stöd till andra uppfödare
Rollen som mentor
Förhållningssätt till adepten
Att ha fodervärd
Fodervärdsavtal


Del 6 – Uppfödaransvar och ekonomi

Former för att driva katteri
Fördjupning kring din uppfödnings ekonomi
Uppdatering av lagstiftning och förordningar
FIFe- och SVERAKs regler för uppfödning samt för stambokföring
Ansvar gentemot köparen