Hur man får infört ny titel

Hur får jag infört min katts titel

Om din katt har en utställningstitel som inte syns i FinduS innebär det att titeln inte heller är inregistrerad i SVERAKs stambok.


Titlar tagna på SVERAK-utställningar registreras automatiskt.


Titel tagen i ett annat land gäller följande för att titeln ska bli införd


Registrerad ägare till katten skickar samtliga bedömningssedlar till 

Utställningssekreteraren

Gitt Gustavsson

Öllstorp 1015

288 31 VINSLÖV

atitzas@hotmail.com


Ange Ny titel, titeldatum och utställningsarrangör,

Kattens namn, registreringsnummer, ägarens namn