SVERAK information

Information från SVERAK

Information från FIFe hur vi hanterar övergången till de nya åldersindelningar för utställningsklasser 9-12.

Som träder ikraft 2024-01-01 

Dispens som kan användas vid flytt av kattungar efter 12 veckor. Som träder i kraft 2023-09-01