SVERAK information

Information från SVERAK
Här är all information om nya ålderindelningen

Information från FIFe hur vi hanterar övergången till de nya åldersindelningar för utställningsklasser 9-12.

Som träder ikraft 2024-01-01